На премьере художественного фильма «Сестрёнка»

https://kinomaiak.ru/novosti-kino/na-premere-hudozhestvennogo-filma-sestrjonka/